QUI SOM

Qui som

     

      ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA LA SAFOR- MARINA ALTA

La nostra associació fou fundada en Oliva en l’any 1.978 amb el nom de Asociación Ornitológica “La Safor” sent president Orlando Ruiz i secretari Francisco Panella; en 1.979 feia les funcions de secretari Vicente Sanchis; en 1.980 la secretaria passŕ a mans de Teodoro Peris i des d’aleshores la cosa va anar normalitzant-se. Perň fou en 1981 quan es constitueix oficialment en Associació amb l’aprovació dels primers Estatuts el 5 d’abril i la nominació oficial de la 1ŞJunta Directiva, formada per Orlando Ruiz, President, Teodoro Peris, Secretari; Vicente Sanchis, Vicepresident i Vte.Juan Moll, tresorer.

L’Associació se creŕ amb la finalitat d’aglutinar als ornitňlegs de la Safor i comarques veďnes per tal de regularitzar la seua activitat.

El primer pas va ser inscriurer’s en la FOCDE(Federación ornitológica cultural deportiva espańola) que en aquella čpoca regulava tota l’activitat ornitológica, tant els canaricultors com els silvestristes; perň arribŕ un moment en que alguns silvestrites dirigits per Timoteo Laviós decideixen crear la seua prňpia federació, La FOCSE(Federación ornitológica cultural silvestrista espańola) i és en 1.989 quan la nostra associació també s’uneix a aquesta.

Els primers anys les activitats de l’associació es basaven en : compra i distribució de xarxes , gŕbies, relacions-contactes amb aficionats i poc més. A partir de 1.980 comença a regularitzar-se la captura i en 1.981 l’anillat dels pardalets.

El 1er concurs Social de cant silvestrista se feu en 1.984.

En 1.991 és Miquel Estruch qui es fa cŕrrec de la secretaria, sent president Orlando Ruiz, i vice-president Miguel Vte.Pellicer. En 1.993 la secretaria es trasllada al domicili del secretari, perň les reunions i activitats continúen fent-se en el C.P.Luis Vives d’Oliva.

En 1.993 organitzŕrem el 1er concurs lliure de timbrat i també el 1er. Concurs lliure silvestrista en el C.P.Luis Vives d’Oliva.

En 1.995 i després que Orlando manifestara la seua voluntat de deixar el cŕrrec, fou elegida una nova Directiva : President, Andrés Puig; Vice-President, Miquel Pellicer; Tresorer, Ángel Puig; Secretari General, Miquel Estruch;President d’Honor, Orlando Ruiz; vocals:tots els socis. En la mateixa reunió es crearen les Comissions de Timbrat, Malinois i silvestrista

En 1.995 organitzŕrem el 1er concurs lliure de malinois.

En 1.996 la seu de l’Associació es traslladŕ a Rafelcofer.

En 1.996 organitzŕrem el 1er concurs social de timbrat en Pedreguer.
En 1.997 organitzŕrem el 1er concurs Provincial silvestrista en Rafelcofer

En 1.999 s’aprovŕ canviar el nom de l’associació, ara:”Safor-Marina Alta”.

En 1.999 es creŕ la Nominació als Millors i també el Comité de disciplina.presidit per Bartolomé Sánchez.

També en 1.999 organitzŕrem el 1er concurs silvestrista de categoria puntuable i fou en la Font d’En Carrňs.

En el 2.000 fou elegida una nova Directiva que quedŕ ratificada en 2004: Andrés Puig,President; Miquel Vte.Pellicer,Vice-President; Angel Puig,tresorer; Arturo Cańes,Intendent d’anelles; Miquel Estruch, Secretari gral. Vocals: Bartolomé Sánchez,President comissió silvestrista; José Montaner, President comissió timbrat; Alfredo Martí, President comissió malinois.

En 2.003 muntàrem exposicions en Gandia, Pedreguer i Piles.

En el 2.004 adaptàrem els Estatuts a la nova llei d’Associacions 1/2002

El 15 de setembre ens deixà per sempre Angel. Una gran pèrdua que ens constà d’assumir.

En 2.005 organitzŕrem el I Memorial Ángel Puig de timbrat en Pedreguer.

També hem estat organitzant concursos en altres poblacions com: Real de Gandia, Dénia, Xeraco, Bellreguard , Castelló de Rugat.

A hores d’ara en el 2007 hem organitzat el XXIII Concurs social silvestrista en L’Alcúdia de Crespins que al mateix temps era el X Concurs Provincial, i anem a organitzar el XIV Concurs de timbrat- III Memorial Ángel Puig en Pedreguer.

Com el problema de la grip aviŕria sembla que estŕ solucionat esperem organitzar també concursos en Rafelcofer on estem inscrits com a Associació.

Socis de la nostra Associació destaquen per haver obtés premis de categoria Nacional i Internacional en les modalitats de color i postura ( Ximo Cardona i Vicent Llorca ).

També dir que la nostra Associació també té jutges de categoria nacional ( Andrés Moragues i Miquel Estruch en FOCSE) I Aspirants a jutges: Andrés Puig en FOCDE.

Hem d’agrair als Ajuntament d’Oliva abans i ara al de Rafelcofer que ens han proporcionat sempre algun lloc on reunir-nos i desenvolupar les nostres activitats. Potser algun dia tingam una seu social prňpia.Eixa és la “espineta” que ens queda.